-15% FOR TWO OR MORE ITEMS ONLY IN NEW IN CATEGORY. CODE: SUMMER
Το καλάθι μου
Mini Cart

Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ


1. Η Εταιρεία – Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Οι παρόντες Όροι διέπουν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία « Μιρκέτα Βιδάλη» και διακριτικό τίτλο «NoThinkin» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς», «Εμάς»), με έδρα στην Γλυφάδα Αττικής, Δασκαρόλη 67 και τηλέφωνο +30 213 044 9422, (Αρ. ΓΕΜΗ 134056103000 και e-mail [email protected] με Α.Φ.Μ 142940423 / Δ.Ο.Υ Γλυφάδας .

Η Εταιρεία, σας παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού της τόπου www.nothinkin.com (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») γενικό πληροφοριακό υλικό αναφορικά με την εταιρική της ταυτότητα, τα προϊόντα της και τις δραστηριότητές της. Συγχρόνως η συγκεκριμένη ιστοσελίδα αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας της Εταιρείας μέσω διαδικτύου προς το κοινό των προϊόντων που εμπορεύεται (εφεξής τα «Εμπορεύματα»). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα εμπορεύεται και πωλεί δια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε καταναλωτές ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ (γυναικεία, ανδρικά και παιδικά), είδη σπιτιού και άλλα συναφή είδη (εφεξής το/τα Εμπόρευμα/Εμπορεύματα), τα οποία προμηθεύεται από τρίτες επιχειρήσεις. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ανήκει στην Εταιρεία, η οποία είναι διαχειρίστρια του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Εταιρεία δηλώνει δια του παρόντος ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


2. Χρήστες Ηλεκτρονικού Καταστήματος

2.1. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Συναλλαγών και Όρους Χρήσης (περιλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου) πριν πλοηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και πριν προβείτε σε οιαδήποτε παραγγελία και αγορά Εμπορευμάτων. Διά της εγγραφής / χρήσεως / επισκέψεως και γενικά πρόσβασής σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και συμφωνείτε, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό, όρο ή αίρεση, να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης – Συναλλαγών. Εάν δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους υποχρεούστε να απέχετε από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Η χρήση και η περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης και του συνόλου των όρων αυτής.

2.2. Ανεξαρτήτως του αν είστε εγγεγραμμένος ή όχι στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα λογίζεστε ως Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ως Εγγεγραμμένος Χρήστης λογίζεστε όταν εγγράφεσθε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με σκοπό να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρίας.

2.3. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Συναλλαγών εγγυάστε ότι είστε άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε και να συμβάλλεστε κατά την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν πληροίτε τις ως άνω προϋποθέσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, άλλως υποχρεούστε όπως χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας αποκλειστικά και μόνο υπό την καθοδήγηση ενός γονέα ή εν γένει κηδεμόνα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες.


3. Επιφυλάξεις

3.1. Τα Εμπορεύματα που πωλούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και προσωπική σας χρήση. Απαγορεύεται ρητά να μεταπωλείτε προϊόντα αγορασμένα από την Εταιρεία. Παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης σας δημιουργεί ευθύνη αποζημίωσης εις βάρος σας.

3.2. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, ή υπό την επιφύλαξη διακοπών λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη διαδικτύου, υπερφόρτωση διαδικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου.

3.3. Η Εταιρεία στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά και φωτογραφίες των Εμπορευμάτων και διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη ή να αλλάξει ή να ενημερώσει τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των Εμπορευμάτων στο διαδίκτυο και των διάφορων τύπων εμφάνισης κι έκθεσης που χρησιμοποιούνται, τα χρώματα, τα υφάσματα και το μέγεθος που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά του πραγματικού είδους. Εάν το Εμπόρευμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα πάντα με την πολιτική επιστροφών της Εταιρείας, η οποία ρυθμίζεται στο παρόν παρακάτω υπό 12.


4. Η παραγγελία σας

4.1. Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας σας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος απαιτείται (α) να συμπληρώσετε ειδική φόρμα παραγγελίας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και (β) να αποδεχτείτε (ενεργητικά) ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης – τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου με την ηλεκτρονική επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου» που θα σας δοθεί από τον διαδικτυακό τόπο. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται από εσάς στην Εταιρεία για την ορθότητα και την νομιμότητα του οποίου ευθύνεστε εξ’ ολοκλήρου, καθώς η Εταιρεία μας λαμβάνει γνώση αυτού μόνον κατά δήλωσή σας, εμπίπτουν στην αυστηρή πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρεί η Εταιρεία και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της έγγραφης ρητής σας συγκατάθεσής, που παρέχεται με την αποστολή της ως άνω φόρμας και την ενεργητική αποδοχή σας των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου ως άνω.


5. Αποστολή Αιτήματος για Παραγγελία

5.1.1. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τα Εμπορεύματα της αρεσκείας σας και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, ακολουθώντας τα “βήματα” που σας υποδεικνύονται κάθε φορά θα προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας για παραγγελία προς την Εταιρεία συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, εάν εγγράφεσθε για πρώτη φορά, ή θα εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για κάθε επόμενη αγορά σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία θα σας δίδεται η σχετική δυνατότητα ηλεκτρονικά κάθε φορά από το πεδίο ο “Ο Λογαριασμός μου” κατά το στάδιο ολοκλήρωσης των αγορών σας. Για τυχόν σφάλματα κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό πριν την ανάθεση της παραγγελίας σας στην Εταιρεία, θα σας παρέχετε δυνατότητα επισήμανσης αυτών και διόρθωσής τους με απευθείας επικοινωνία σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας τηλ. +30 213 044 9422 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Τρίτη - Σάββατο: 11:00 – 18:00 – Ώρα Ελλάδος] – (μη συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών στην Ελλάδα].

Με την αποστολή του αιτήματος προς παραγγελία σας εμφανίζεται στις οθόνες σας αυτοματοποιημένο μήνυμα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αιτήματος παραγγελίας που θα λάβει η Εταιρεία, το οποίο στη συνέχεια σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει. Όλα τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των Εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο αίτημα παραγγελίας σας (ο οποίος έλεγχος πραγματοποιείται μετά την έναρξη του σταδίου επεξεργασίας που ακολουθεί το αίτημά σας). Κατά το στάδιο της λήψης του αιτήματός σας και της αυτόματης προβολής του περιεχομένου του αιτήματος παραγγελίας σας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η επεξεργασία του αιτήματός σας από την Εταιρεία και δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης σας για αγορά.. Η αποδοχή της πρότασης για αγορά θα συντελείται μόνο κατόπιν της δήλωσης αποδοχής της πρότασης, από την Εταιρεία, η οποία θα αποστέλλεται με ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας και επιβεβαίωσης αποστολής κατά τα κατωτέρω υπό 5.2.

5.1.2. Εφόσον το επιθυμείτε και το επιλέξετε, η παραπάνω υποβολή παραγγελίας είναι δυνατόν επίσης να γίνει και τηλεφωνικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο τηλ. +30  213 044 9422 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Τρίτη - Σάββατο: 11:00 – 18:00 - Ώρα Ελλάδος] – (μη συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών στην Ελλάδα].

 

5.2. Επεξεργασία Αιτήματος για Παραγγελία

5.2.1. Μετά την αποστολή του αιτήματος της παραγγελίας σας, θα λαμβάνετε άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφορικά με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας (Αριθμός Παραγγελίας, Προϊόντα, Ποσότητα, Τιμή, Στοιχεία Τιμολόγησης και Αποστολή, Μεταφορικό κόστος,κτλ). Η αποστολή του/των Εμπορεύματος/Εμπορευμάτων, θα πραγματοποιείται κατόπιν βάσει του χρονοδιαγράμματος παράδοσης της συνεργάτιδάς μας εταιρείας ταχυμεταφορών κατά τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 9.

5.2.2. Η Εταιρεία μας δύναται να έρθει σε επαφή μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος SMS ή/ και κλήσης στο κινητό τηλέφωνο, τα οποία μας έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας καθόλη τη διάρκεια μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας σας σε εσάς για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη λήψη, την επεξεργασία, την εκτέλεση ή/και τη μεταφορά της παραγγελίας σας ή/και την πληρωμή ή/και την επιστροφή των προϊόντων ή για οτιδήποτε άλλο. Τα μέρη συμφωνούν, ότι η εν λόγω επικοινωνία (μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει ή με επικοινωνία στο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει) καλύπτει το σύνολο των νόμιμων προϋποθέσεων έγγραφης ενημέρωσής σας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί.

5.2.3. Το τιμολόγιο/απόδειξη θα περιλαμβάνεται στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του / των παραγγελθέντος / ων Εμπορεύματος / ων. Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

  • Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα επικοινωνεί άμεσα μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω email, για να επιβεβαιώσει αν ακόμα επιθυμείτε την εκπλήρωση της παραγγελίας σας.
  • Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και μέσω emailεπικοινωνία μαζί σας (εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα.

Για οιαδήποτε πληροφορία όσον αφορά τη διαδικασία της παραγγελίας σας, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο τηλ. +30 213 044 9422 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Τρίτη - Σάββατο 11:00 – 18:00 – Ώρα Ελλάδος] – (μη συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών στην Ελλάδα].


6. Τιμές

6.1. Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε Εμπόρευμα περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., ως αυτός εκάστοτε καθορίζεται.

Πριν την αποστολή της παραγγελίας σας δηλώνετε δια του παρόντος και δια της αποδοχής σας κατά τον όρο 5 ανωτέρω, ότι λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

  • Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων Εμπορευμάτων που αποτυπώνονται στις σελίδες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α.
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σας. Τροποποίηση της τιμής παραγγελθέντος / ων Εμπορεύματος / ων από την παραγγελία αυτού /ων έως και την παράδοσή του /ους δεν σας δεσμεύει ως προς την τροποποιηθείσα τιμή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.


6.2.
 Η Εταιρεία στα πλαίσια της καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε τιμές των Εμπορευμάτων που αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των τιμών.

6.3. Η Εταιρεία μας ακολουθεί ελεύθερη τιμολογιακή πολιτική με βάση την εμπορική στρατηγική της, πάντοτε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης νομοθεσίας, ιδίως δε των διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού (θεμιτού και αθέμιτου). Ως εκ τούτου είναι πιθανό να διαπιστωθεί διαφορά στις τιμές των Εμπορευμάτων που πωλούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα από άλλα όμοια προϊόντα που πωλούνται σε άλλα σημεία πώλησης, δεδομένου μάλιστα ότι η Εταιρεία μας προβαίνει κατά καιρούς σε προσφορές προϊόντων ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα και εσείς το αποδέχεσθε, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.


7. Πληρωμή

Για την αγορά Εμπορεύματος/των, η Εταιρεία δέχεται πληρωμές με (α) πιστωτική/ χρεωστική κάρτα, (β) Viva Wallet (γ) Paypal (δ) Klarna και (ε) Google Pay / Apple Pay . Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για αγορά Εμπορεύματος/των ΕΝΤΟΣ Ελλάδος, η Εταιρεία δέχεται πληρωμές και με (ζ) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Για λεπτομέρειες αναφορικά με τις ως άνω δυνατότητες πληρωμής και τη διαδικασία που ακολουθείται ανά επιλογή, παρακαλώ πατήστε εδώ.


8. Ασφάλεια Εμπορικών Συναλλαγών

8.1. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως μείζονος σημασίας το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων και των συναλλαγών και για το λόγο αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σας προστατεύει από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο αποκρυπτογράφησης αυτών μέσω της χρήσης του πρωτοκόλλου SSL (SecureSocketsLayer) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές.

8.2. Οι Προσωπικές πληροφορίες είναι κωδικοποιημένες και κρυπτογραφημένες με σύνδεση 2048- bitSSL σε μια προσπάθεια αποτροπής της παραβίασης, ανάγνωσης, πρόσβασης και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών ( webservers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

8.3. Ωστόσο η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία της παραπάνω προσπάθειας, δεδομένου ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

8.4. Η Εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας.

8.5. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημία (άμεση ή έμμεση – θετική, αποθετική) από παράνομη ή χωρίς εξουσιοδότησης χρήση της κάρτας σας.

8.6. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιά που προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.


9. Παράδοση Εμπορευμάτων

9.1. Η Εταιρεία διενεργεί παραδόσεις εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Για λεπτομέρειες αναφορικά με την παράδοση των Εμπορευμάτων και το χρόνο που απαιτείται βάσει προορισμού, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που εισάγετε είναι σωστή.

9.2. Η παράδοση των Εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών (ενδεικτικά, την DHL Global Forwarding Ελλάς Α.Ε.) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (ώρες επικοινωνίας: Τρίτη - Σάββατο: 10:00 – 18:00 - Ώρα Ελλάδος ), στις οποίες η Εταιρεία προωθεί τα προσωπικά στοιχεία σας, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών. Κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελίας σας, καλείσθε να αποδεχθείτε (ενεργητικώς δια πράξεως/ηλεκτρονικής επιλογής) την Πολιτική Απορρήτου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την ηλεκτρονική επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου», στο περιεχόμενο της οποίας θα έχετε πρόσβαση πριν την αποδοχή του περιεχομένου της επιλέγοντας το σχετικό διαθέσιμο σύνδεσμο (Δια της ως άνω επιλογής συναινείτε ανεπιφύλακτα στην προώθηση των προσωπικών σας στοιχείων και δεδομένων για το σκοπό της αποστολής των παραγγελθέντων Εμπορευμάτων.

9.3. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη παράδοση σε εσάς των Εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει βάσει του ως άνω χρονοδιαγράμματος. Με την παράδοση της παραγγελίας σας στον εκάστοτε συνεργάτη ταχυμεταφορέα, θα σας αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας ενημερώνει για την παράδοση του/των παραγγελθέντος/των Εμπορεύματος/των στον ταχυμεταφορέα και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης σε εσάς. Επισημαίνεται ωστόσο ότι οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα παράδοσης έχει τεθεί, είναι μόνο ενδεικτικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τον έλεγχό της. Ενδεικτικώς δεν ευθύνεται για αιτίες καθυστέρησης παράδοσης, που οφείλονται σε καθυστερήσεις σε τελωνεία, ενδιάμεσους χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης, απεργίες μεταφορικών μέσων ή άλλου είδους απεργίες που επηρεάζουν την παράδοση των προϊόντων στις αποθήκες τις εταιρείας μας από τους προμηθευτές μας κλπ. Στην περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η Εταιρεία θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που της έχετε παραχωρήσει προκειμένου να σας ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί σας για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου Εμπορεύματος.

9.4. Παρακαλείσθε να εισάγετε ως διεύθυνση παραλαβής, διεύθυνση στην οποία θα βρίσκεστε, είτε εσείς οι ίδιοι αυτοπροσώπως, είτε κάποιος παραλήπτης της παραγγελίας σας κατά τις εργάσιμες ώρες, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεστε εσείς οι ίδιοι αυτοπροσώπως ή κάποιος εξουσιοδοτημένος παραλήπτης προκειμένου να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία για λογαριασμό σας στoν τόπο παραλαβής, θα ενημερώνεστε σχετικά με σημείωμα που θα τοποθετείται στο γραμματοκιβώτιό σας, ενώ θα σας γνωστοποιείται από πού μπορείτε να παραλάβετε τα πακέτα – δέματα Εμπορευμάτων που έχουν αποσταλεί. Ειδικά στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα πρέπει είτε να είστε παρόντες εσείς οι ίδιοι κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας, είτε να είναι παρών εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την ταυτότητά του. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την ταυτότητά του, είτε σχετικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της εταιρείας με την ταυτότητά του. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιείτε να είναι εταιρική. Δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Επίσης κατά την παράδοση θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με τη πιστωτική κάρτα και τη ταυτότητα του. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενημερώνεστε σχετικά με σημείωμα που θα τοποθετείται στο γραμματοκιβώτιό σας, ενώ θα σας γνωστοποιείται από πού μπορείτε να παραλάβετε τα πακέτα – δέματα Εμπορευμάτων που έχουν αποσταλεί. Σε περιπτώσεις που δέμα/τα επιστρέφεται/ονται στην Εταιρεία λόγω μη παραλαβής από εσάς ή λόγω δήλωσης λανθασμένης διεύθυνσης, η Εταιρεία θα επιστρέφει τα χρήματα πληρωμής αλλά όχι τα έξοδα αποστολής.


10. Κυριότητα προϊόντων

Η Εταιρεία μας διατηρεί την κυριότητα του/των Εμπορεύματος/των που επιλέγετε μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού που απαιτείται για την αγορά αυτού/ών και υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια καταβολή έχει λάβει χώρα. Στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων προς εσάς, υπό τους κατωτέρω υπό 12 αναλυτικώς περιγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις, η κυριότητα του/των Εμπορεύματος/των επαναμεταβιβάζεται στην Εταιρεία μας.


11. Κίνδυνος απώλειας

Ο κίνδυνος των Εμπορευμάτων μεταβιβάζεται σε εσάς από την στιγμή που τα παραλαμβάνετε.


12. Πολιτική Υπαναχώρησης – Επιστροφής Εμπορευμάτων – Ελαττωματικά Εμπορεύματα

Για την Πολιτική Υπαναχώρησης (πριν/μετά την Παραλαβή Εμπορεύματος), τα Ελαττωματικά Εμπορεύματα και τη διαδικασία Επιστροφής των Εμπορευμάτων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, παρακαλώ πατήστε εδώ.


13. Πνευματικά δικαιώματα

13.1.Το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Όλα τα εμπορικά σήματα (trademarks), εμπορικά ονόματα προϊόντων (product names), λογότυπα (logos), συνθήματα (slogans), χειρόγραφα (scripts), ονόματα χώρων ιστοσελίδων (domain names), γραφικά, φωτογραφίες, κινηματογραφήσεις (video), σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις και λοιπά διακριτικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο εμφάνισής τους στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Τα εν λόγω διακριτικά καλύπτονται από απόλυτα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων οίκων αναφορικά με το σχεδιασμό, το διασχηματισμό, τη σύνθεση και κάθε άλλο δεκτικό προστασίας χαρακτηριστικό τους.

13.2. Οποιαδήποτε χρήση, μείξη, ρύθμιση ή αναπροσαρμογή τους, κατά τρόπο προσβλητικό ή μειωτικό προς τα εικονιζόμενα προϊόντα δεν είναι επιτρεπτή. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αλλοίωση προκληθεί στο σύνολο των ανωτέρω στοιχείων χωρίς τη δική της υπαιτιότητα. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας των τρίτων. Εάν διαπιστώσετε ότι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων έχει παρανόμως αντιγραφεί και καταστεί διαθέσιμο στον παρόντα δικτυακό τόπο, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε άμεσα με την Εταιρεία στο τηλέφωνο +30 213 044 9422 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Τρίτη - Σάββατο: 11:00 – 18:00, ‘Ώρα Ελλάδος] – (μη συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών στην Ελλάδα] ή μέσω e-mail στο [email protected].

(α) αναφέροντας το προϊόν πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας που έχει κατά την κρίση σας παρανόμως χρησιμοποιηθεί,

(β) προσδιορίζοντας την τοποθεσία μέσα στην παρούσα ιστοσελίδα όπου το συγκεκριμένο υλικό έχει αναρτηθεί, ζητώντας παράλληλα την απομάκρυνσή του,

(γ) γνωστοποιώντας το ονοματεπώνυμό και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου η Εταιρεία να έρθει σε επαφή μαζί σας,

(δ) δηλώνοντας ότι ενεργείτε με καλή πίστη και τηρώντας τα συναλλακτικά ήθη,

(ε) δηλώνοντας ότι έχετε την εξουσία να προχωρήσετε σε μία τέτοια κίνηση ή έχετε εξουσιοδοτηθεί νόμιμα από τον πραγματικό κύριο του πνευματικού έργου, και

(στ) υπογράφοντας (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) τη σχετική δήλωσή σας.

Η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία της Εταιρείας είναι τηλ.: +30 213 044 9422, e-mail: [email protected] και Διεύθυνση: Δασκαρόλη 67, Γλυφάδα.

13.3. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας, η οποιαδήποτε χρήση (προσωπική και εμπορική), αλλοίωση, καταστροφή, παραλλαγή αλλά και ο περιορισμός των εμπορικών σημάτων, διακριτικών της Εταιρείας, καθώς και του συνόλου των φωτογραφιών και κινηματογραφήσεων (video) που υπάρχουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ακόμη και των ενδείξεων και των εν γένει χαρακτηριστικών των Εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν προστατεύονται με απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα.

13.4. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας, η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, απομίμηση, πώληση, μεταπώληση, απόσπαση, σύγχυση, παρερμηνεία, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, μεταφορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εμπορική ή ιδιωτική εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Κανένα στοιχείο από όσα αναφέρονται ή υπονοούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν παρέχει στο χρήστη οποιουδήποτε είδους άδεια χρήσης των σημάτων ή προϊόντων που καλύπτονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Προκειμένου να λάβετε άδεια από την Εταιρεία για τη χρήση ορισμένων στοιχείων του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος, παρακαλείται να αποστείλει σχετική αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

13.5. Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών από εσάς , παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να εμποδίσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σας στον Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να ασκήσει οποιοδήποτε έννομο δικαίωμά της. Απαγορεύεται, επίσης, η εκ μέρους σας μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας, της αρχιτεκτονικής ή της διάταξης του δικτυακού τόπου ή η πρόκληση παρεμβολών οποιασδήποτε φύσεως στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας του.

13.6. Η Εταιρεία σας παρέχει περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όχι όμως και μηχαν oγραφικής καταφόρτωσης ( download) των στοιχείων του ή μετατροπής του ιδίου, οποιαδήποτε εκμετάλλευση (πρωτογενή και δευτερογενή) του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και αξιοποίηση των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε μηχανογραφική καταφόρτωση (download) ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών εγγεγραμμένων χρηστών για λογαριασμό άλλης εταιρείας.


14. Δικαιώματα -Υποχρεώσεις και Ευθύνη σας – Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

14.1. Κατανοείτε και αποδέχεσθε ότι το σύνολο των σελίδων ή/και των πληροφοριών που σας παρέχονται αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση της Εταιρείας, τις δραστηριότητες «ως έχουν» (“ as-is” basis) τη δεδομένη χρονική στιγμή επίσκεψής σας.

14.2. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Υποχρεούστε να ενεργείτε σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος σας. Παράλληλα υποχρεούστε να μην προβαίνετε σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Συμφωνείτε ανεπιφύλακτα να απέχετε από κάθε ενέργεια η οποία δύναται να καταστρατηγήσει το σύστημα ασφαλείας τη παρούσας ιστοσελίδας, όπως πρόσβαση σε δεδομένα προορισμένα για αποκλειστική χρήση από την Εταιρεία, πρόσβαση σε λογαριασμό εγγεγραμμένου χρήστη, απόπειρα ελέγχου της τρωτότητας του συστήματος ασφαλείας, παραποίηση κωδικών ασφαλείας, πρόκληση δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Περαιτέρω είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω ή ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και για τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης των εν λόγω συναλλαγών. Εάν παραβείτε ηθελημένα ή μη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που τίθενται με τους παρόντες Όρους (περιλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), θα ευθύνεστε για κάθε ζημία που προκληθεί από μέρους σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τους συνεργάτες μας και προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρου.

14.3. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα παρέχονται αδιάκοπα, με τεχνική επάρκεια, χωρίς σφάλματα και με άμεση διόρθωση των λαθών που θα προκύψουν. Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ακόμα και σε περίπτωση αμέλειας, σχετικά με την απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, ειδική) που μπορεί να υποστεί ο χρήστης λόγω της έκθεσής του σε ενοχλητικό, παραπλανητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, της πρόσβασης ή/και της εσφαλμένης, ελλιπούς ή μη προσήκουσας χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ανάλυση της ποιότητας, την κακή απόδοση, τη διαγραφή ή την αδυναμία αποτύπωσης οποιωνδήποτε δεδομένων της ιδίας ή/και των χρηστών της από και προς την παρούσα ιστοσελίδα. Ο χρήστης έχει την πρωτοβουλία, την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή πρόσβαση και αξιοποίηση των πληροφοριών που του παρέχονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

14.4. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, αναφορικά με την καταλληλότητα, αρτιότητα, ακρίβεια, επάρκεια, πληρότητα και αξιοποίηση των πληροφοριών που είναι αναρτημένες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελούν συμβουλή, παρότρυνση, προτροπή ή παραίνεση για συγκεκριμένες ενέργειες.

Ειδικότερα:
(α) οποιαδήποτε αναφορά στις δραστηριότητες της Εταιρείας ή στην εν γένει εμπορική πολιτική της Εταιρείας δεν συνιστά επαρκές κριτήριο για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης με οικονομικό αποτέλεσμα ή πρόταση κατάρτισης οποιασδήποτε σύμβασης,

(β) το πληροφοριακό υλικό που παρέχεται στους χρήστες μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν είναι αναγκαία ακριβές, ενώ ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο έως τη στιγμή της πρόσβασης ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις ή παρεμβάσεις από τρίτους χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση της Εταιρείας,

(γ) καλείσθε και αναμένεται να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια, την πληρότητα και το επίκαιρο κάθε πληροφορίας που δίδετε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και

(δ) Η Εταιρεία σας ενημερώνει εν προκειμένω, ότι η διάθεση των Εμπορευμάτων που παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο ενδέχεται να καταστεί αδύνατη, ολικά ή μερικά, χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας, είτε λόγω περιορισμών της παραγωγής των συγκεκριμένων εμπορευμάτων από τους προμηθευτές της οίκους, είτε σε περίπτωση παύσης ή μεταβολής της παραγωγής συγκεκριμένων ειδών. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεστε για την διαθεσιμότητα των εικονιζόμενων Εμπορευμάτων κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

14.5. Η Εταιρεία, δεδομένου ότι έχει αναθέσει σε συνεργαζόμενη εταιρεία τη φιλοξενία ( hosting server) του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος, δεν ελέγχει ούτε εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια αυτού, καθώς και τη χρήση ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της. Καλείσθε και αναμένεται, με ευθύνη σας να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας και ακεραιότητας των συστημάτων σας. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο παρών δικτυακός τόπος, που τίθεται στη διάθεση σας δεν θα περιέχει «ιούς» ή οποιαδήποτε άλλα επιζήμια προγράμματα.

14.6. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας αποδοχή και ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε εκείνον. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγχει το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την αξιοπιστία των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων, στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση με δική σας ευθύνη. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση σας, χωρίς να δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση για εσάς ή την Εταιρεία. Σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα κατά την επίσκεψη σας σε άλλους δικτυακούς τόπους πλην του παρόντος, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι χρειάζεται να απευθύνεστε σε εκείνους του δικτυακούς τόπους, καθώς φέρουν ακέραια την ευθύνη για τα ανωτέρω.


15. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

15.1. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή και μέσω τηλεφώνου και για να γίνουν οι παραγγελίες Εμπορευμάτων της Εταιρείας, θα απαιτηθεί από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να συναινέσετε-συγκατατεθείτε ρητώς στη συλλογή, καταγραφή σε αρχείο και επεξεργασία από την Εταιρεία στοιχείων σας που σχετίζονται με τη συναλλακτική σχέση σας με την Εταιρεία, την εκάστοτε εξέλιξή της και το ιστορικό των συναλλαγών σας, εντός του πλαισίου του Ν. 2472/1997, 3471/2006, 4624/2019 , και του Κανονισμού (UE) 2016/679 που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 27 Απριλίου 2016 θα καλείστε κατά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελίας σας, να αποδεχθείτε (ενεργητικώς δια πράξεως/ηλεκτρονικής επιλογής) την Πολιτική Απορρήτου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την ηλεκτρονική επιλογή «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου», στο περιεχόμενο της οποίας θα έχετε πρόσβαση πριν την αποδοχή του περιεχομένου της επιλέγοντας το σχετικό διαθέσιμο σύνδεσμο.

15.2. Τα προσωπικά στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.


16. Ενημερωτικά μηνύματα (newsletters)

Όσοι επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά-διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα (newsletters) από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, θα πρέπει, είτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στην Ενότητα “Εγγραφή” του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, είτε να αποδεχθείτε τις παραπάνω ενέργειες (προωθητικές) επιλέγοντας το σχετικό πεδίο κατά την αποστολή της παραγγελίας σας. Με τον τρόπο αυτοκαθίστασθε παραλήπτες στοιχείων (Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου, Προωθητικές Ενέργειες) από την υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emailservice) της Εταιρείας. Η λήψη ενημερωτικών-διαφημιστικών-προωθητικώνμηνυμάτων ( newsletters) από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση καθώς επίσης και να ακυρώσει οποιαδήποτε εγγραφή, οποτεδήποτε, άνευ αιτιολόγησης. Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών μέσω των ενοτήτων “Εγγραφή” και ο “Λογαριασμός μου” του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και διαγράφονται όταν επιλέξετε τη διαγραφή σας από τις εν λόγω υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε επιλεκτική αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων μεταξύ υμών στην προαναφερθείσα υπηρεσία ή/και να προβαίνει στην ενδεχόμενη διαγραφή σας κατά τη διακριτική της ευχέρεια.


17. Παράπονα

Εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή παράπονο όσον αφορά τα προϊόντα ή υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο τηλ. +30 213 044 9422 (αστική χρέωση), [ώρες επικοινωνίας: Τρίτη - Σάββατο: 11:00 – 18:00 – Ώρα Ελλάδος – (μη συμπεριλαμβανομένων επίσημων αργιών στην Ελλάδα].


18. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Ευρωπαϊκός Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, οποιαδήποτε τροποποίησή τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και υμών θα διέπονται και θα συμπληρώνονται από την ελληνική, την κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις (ρητώς αποκλειομένης της Συνθήκης της Βιέννης) καθώς και τις αποφάσεις και εγκυκλίους των εμπλεκομένων επισήμων αρχών. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος προς την υφιστάμενη νομοθεσία, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω Συμβάσεις, υπόκειται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Εναλλακτικά  υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, κάνοντας κλικ εδώ. H παρούσα ρήτρα δεν θίγει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματά σας υπό την ιδιοτητά σας ως καταναλωτής.


19. Διάφορα

19.1. Αναγνωρίζετε πλήρως και συμφωνείτε ότι οι παρόντες Όροι, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συνιστούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τη συμμετοχή στη διαδικασία αγοράς του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη πρόταση, συμφωνία ή άλλη επικοινωνία. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Οποιαδήποτε αλλαγή παράγει νομικά αποτελέσματα από τη στιγμή που αναρτάται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι παρόντες όροι παρέχονται στην Ελληνική, την Αγγλική και την Γερμανική γλώσσα και αυτή τη στιγμή είναι οι μόνες διαθέσιμες γλώσσες επικοινωνίας με τους διαχειριστές της εταιρείας. Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως καθιέρωση οποιουδήποτε είδους εταιρικής σχέσης ή κοινοπραξίας μεταξύ μας. Τα δικαιώματα και τα μέσα που παρέχονται βάσει των παρόντων όρων δεν αποκλείουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή μέσα που προβλέπονται από το νόμο. Η μερική ακυρότητα της παρούσας σύμβασης δεν θα την ακυρώνει στο σύνολό της. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης αρχής, δεν θα επηρεάσει το σύνολο της σύμβασης, η οποία κατά το λοιπό μέρος της θα παραμένει σε ισχύ. Όπου στην παρούσα σύμβαση γίνεται αναφορά σε επιστροφή χρημάτων ή / και πίστωση χρημάτων στο λογαριασμό σας, αυτή είναι πάντοτε άτοκη. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση από τα μέρη (Εταιρεία-καταναλωτής) μέρους ή όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση ή την παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα, τα οποία μπορούν να ασκηθούν σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια του δικαιούχου, στο βαθμό που δεν έχουν παραγραφεί. Η Εταιρεία (όχι εσείς) μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας / έγκριση (με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα – ανατρέξτε στην σχετική ενότητα στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου).

19.2. Για τους πελάτες εκτός Ελλάδας ισχύουν πλήρως οι παρόντες όροι. Ωστόσο, ορισμένες διαφορές / σημάνσεις έχουν ως εξής:

  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ταχυδρομική υπηρεσία που σας εξασφαλίζει την ποιότητα των επιστραφέντων Προϊόντων και λαμβάνετε πάντοτε την απόδειξη της αποστολής. Οι μεταφορείς παραδίδουν δέματα κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών λειτουργίας και ενδέχεται να απαιτούν την υπογραφή τους, οπότε προτείνουμε να παραδοθεί η παραγγελία σας σε μια διεύθυνση εργασίας αντί για μια διεύθυνση κατοικίας.
  • Κάθε τέλος χρεώνεται όταν η παραγγελία φτάσει στη χώρα και πρέπει να καταβληθεί από τον παραλήπτη της παραγγελίας. Επειδή οι τελωνειακές επιβαρύνσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τελωνείο για περισσότερες πληροφορίες. Όταν υπάρχουν τελωνειακές επιβαρύνσεις, αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν το χρόνο παράδοσης του δέματός σας.
  • Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση εθνικών διακοπών στη χώρα σας, οι παραδόσεις δεν θα πραγματοποιούνται κατά τα συνήθη χρονοδιαγράμματα. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλώ περιμένετε να φτάσει η παραγγελία σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

20. Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας και για τυχόν καθυστερήσεις που προκαλούνται από συνθήκες πέραν του ελέγχου της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός των ελληνικών εδαφών ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές πράξεις, μηχανικές βλάβες και, γενικά, κάθε περιστατικό που δεν επιτρέπει την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεών της. Η Εταιρεία θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν τα περιστατικά αυτά διαρκέσουν περισσότερο από 2 μήνες, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τερματιστεί από οποιοδήποτε μέρος χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.


21. Τροποποίηση των όρων του παρόντος – Δυνατότητα διαχωρισμού

21.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης οιαδήποτε στιγμή. Θα υπόκεισθε στους όρους πώλησης, που είναι σε ισχύ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που προβαίνετε σε παραγγελία του /των Εμπορεύματος/Εμπορευμάτων, εκτός εάν οιαδήποτε τροποποίηση στους όρους αυτούς απαιτείται να λάβει χώρα εκ του νόμου ή δημόσια αρχή (στην περίπτωση αυτή η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να εφαρμόζεται σε παραγγελίες που έχουν γίνει προηγουμένως από εσάς). Η Εταιρεία αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εάν οποιαδήποτε διάταξη εκ των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι άκυρη, ανίσχυρη ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Scroll to top